Desenvolupament i gestió de projectes

T’agradaria incorporar treball per projectes i amb una clara orientació a resultats? Vols viure en primera persona com 1 + 1 = 3? Necessites una estratègia o una execució elaborada des de la “artesania”? Busques un desenvolupament integral d’accions però amb ànima? Cerques suport en la creació i gestió de programes o projectes? El teu lideratge requereix integrar la ciutadania i a les institucions públiques i privades del teu àmbit? Co-dissenyem una dinamització dels actors que actuen com a motors del desenvolupament social i econòmic de la teva ciutat? Busques serveis avançats però a la teva mida? Resulta impossible que t’ajuden a crear un laboratori cívic d’innovació social?

Per innovar no serveix només tenir una idea innovadora, sinó aplicar la innovació en tot el procés. Per això, comptem amb una metodologia pròpia que integra co-creació, innovació, metodologies àgils i creatives per al desenvolupament i gestió del teu projecte.

La nostra oferta de serveis de suport tècnic i gestió de projectes i serveis és un catàleg obert i flexible, perfectament adaptable a la teva situació. Només ens cal compartir un cafè per identificar les teves necessitats i presentar-te una proposta personalitzada.

Compartim un cafè?