Social Innovation JAM 2016 – IDEATHON “XISC” Baix Llobregat

Dins el marc de la 3ª Setmana de la Co-innovació del Baix Llobregat, vam organitzar, conjuntament amb Andreu Belsunces de Coboi, una jornada de treball interna (i col·laborativa) de la XISC per a concretar accions de cara a l’any 2017. La XISC és la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat (www.xisc.cat/).


Aquesta jornada és fruit d’un anàlisi previ sobre la XISC, per tal de plantejar la dinamització més addient per assolir els objectius establerts: ajudar a imaginar la XISC, a futur, viatjar per la situació actual identificant drivers i barreres, treure a la llum recursos i motivacions, i finalitzar amb compromisos d’acció pel 2017.

Els resultats d’aquesta jornada seran el punt de partida d’una propera jornada de treball vers la construcció del Pla d’acció de la XISC 2017